JADRANSKI UDAR / ADRIATIC STRIKE 2023

Od 29. maja do 9. junija bo v Republiki Sloveniji potekala 11. mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2023 (angl. Adriatic Strike), na kateri bo Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami ter ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev.

Namen letošnje vaje, ki jo organizira in vodi poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva, je združeno usposabljanje certificiranih kontrolorjev združenih ognjev, posadk različnih strelskih platform, poveljstev in štabih organov do ravni divizije, letalskih posadk in načrtovalcev združenih ognjev ter pripadnikov specialnih enot.


Between 29 May and 9 June, the Republic of Slovenia will host the multinational exercise Adriatic Strike 2023 for the eleventh consecutive time. In the exercise, the Slovenian Armed Forces (SAF) will collaborate with 29 other NATO and PfP member states to provide Joint Terminal Attack Controller (JTAC) training with the support of air force capabilities.

This year’s exercise, which will be organized and conducted by the SAF’s 15th Wing Command, will train certified JTACs, shooting platform teams, C2 structure up to the division level, Air Crews, Forward Air Controllers (FACs) and special unit members.